Media Alerts ApS - Privatlivspolitik


Sikkerhed
Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.


1 - Indledning

1.1 Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi Media Alerts ApS indsamler oplysninger om dig.


2 - Dataansvarlig for personlige oplysninger

2.1 Media Alerts ApS, Ryttergade 12, 5000 Odense C - Cvr: 31 07 71 68 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personlige oplysninger.


3 - Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag

3.1 Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:

  • At lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), oplysninger om betalingstransaktioner
  • At besvare dine spørgsmål eller klager. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), oplysninger om betalingstransaktioner
  • At give dig mulighed for at deltage i konkurrencer eller kampagner. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder)
  • At give dig information om andre produkter og tjenester, vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi navn, e- mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder)

3.2 Vores juridiske grundlag for behandling er:

  • Dit samtykke
  • Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i
  • Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt Media Alerts ApS
  • Behandling er nødvendig med henblik på Media Alerts ApS eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser.
  • Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke: Har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
  • Hvis det juridiske grundlag for behandling er de legitime interesser hos Media Alerts ApS eller en tredjepart: Disse interesser er f.eks. statistik, procesoptimering osv.

3.3 Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for Media Alerts ApS at opbevare dem, så længe det er i overensstemmelse med dansk lov.


4 - Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6.

4.2 Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i afsnit 6. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage.

4.3 Hvis du har nogle klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.

4.4 Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.


5 - Overførsel af personlige oplysninger

5.1 Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2 Vores medarbejdere, agenter, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

5.3 Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

5.4 Overførsel af personoplysninger udføres i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre at personoplysninger ikke behandles til andre formål end de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.


6 - Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

Media Alerts ApS, Ryttergade 12, 5000 Odense C - Cvr: 31 07 71 68
Tlf.: 88 88 60 80 - Email: info@media-alerts.dk